18-04-2016

 Det var som om vi faldt
 gennem forblæste korridorer
 som to tyngdelovbrydere
 
 I stilhedens kaos
 Suste kun luftens friktion
 Vores momentum syntes uden ende
 
 Jeg søgte dit væsen
 I din fysiske krop
 Jeg fandt kun kød og blod
 
 Hvor er din essens
 Hvor skal jeg beruses
 Finder jeg det jeg skal...
 
 Før faldet er komplet... ?