27-11-2017

 Gnister flyver tilfældigvis
 nogle fænger nogle fløj
 
 Røgen danser monotont
 silhuetter danner fantasi
 
 Flammen mættes ingenlunde
 æder kød og drikker blod
 
 Asken hviler skrøbeligt
 varmer os nu ikke mere
 
 Elskes vi kun momentant
 ædes vi af livets glød
 
 Drak vi af begærets bæger
 fyldtes vi af brændevin